• بنر آبتین
  • آبگون
  • آسمان

 

در صورت درخواست مشتری امکانات زیر قابل نصب برروی دستگاه می باشد.

 

1.       سیستم کنترل اتوماتیک ارتفاع

2.       سیستم کنترل اتومکاتیک فشار پمپ

3.       نصب دو سر برشی برروی دستگاه (Cutting head)

 

 

تماس با بخش فروش