• بنر آبتین
  • آبگون
  • آسمان

مشخصات پمپ های30 اسب بخار

 

مشخصات

ردیف

Simens

نوع موتور

1

22 kw---380v---Ac 30 Hz

قدرت موتور

2

190 bar----90 Lit/min

مشخصات پمپ هیدرولیک

3

140 Lit

ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک

4

H2O jet (ساخت شرکت kmt آمریکا)

نوع Intensifier & Accumulator

5

50000 psI

حداکثر فشار کاری

6

2/7 Lit/min

حداکثر ظرفیت آبدهی (از هد برش)

7

4 bar

فشار آب مورد نیاز ورودی

8

6 bar

فشار باد مورد نیاز

9

54

حداکثر تعداد ضربه های پمپ

10

11/4 Lit/min

ظرفیت رادیاتور خنک کننده روغن

11

فقط یک هد برش

قابلیت نصب چندین هد برش با هم

12

24 v DC

ولتاژ واحد کنترل

13

 

 

 

مشخصات پمپ های 50 اسب بخار

  

مشخصات

ردیف

Simens

نوع موتور

1

38 kw---380v---Ac 50 Hz

قدرت موتور

2

190 bar----120 Lit/min

مشخصات پمپ هیدرولیک

3

200 Lit

ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک

4

H2O jet (ساخت شرکت kmt آمریکا)

نوع Intensifier & Accumulator

5

55000 psI

حداکثر فشار کاری

6

3/7 Lit/min

حداکثر ظرفیت آبدهی (از هد برش)

7

4 bar

فشار آب مورد نیاز ورودی

8

6 bar

فشار باد مورد نیاز

9

54

حداکثر تعداد ضربه های پمپ

10

11/4 Lit/min

ظرفیت رادیاتور خنک کننده روغن

11

حداکثر 2 هد

قابلیت نصب چندین هد برش با هم

12

24 v DC

ولتاژ واحد کنترل

13