تمام صفحه

انواع دستگاه های ساخت سازه: مونتاژ H، جوش زیر پودری، نورد H، باکس ساز، دریل CNC سه محور، الکترواسلگ، دوران دهنده و انتقال دهنده

انیمیشن چیدمان خط اتوماتیک سازه مونتاژ باکس (تیر آهن فرم باکس)