برش لیزر مزایای خاصی در مقایسه با پلاسما دارد، برش  در این فرآیند ، بسیار دقیق تر و از انرژی کمتری استفاده می کند.

سطح دقت و کیفیت لبه به دست آمده با دستگاه برش لیزری بهتر از روشهای برش سنتی می باشد  ، و واقعیت این است که در برش لیزر آلودگی قطعه کار کاهش یافته که این مورد می تواند از مزایای خاص این دستگاه نسبت به برش های مکانیکی باشد.