به طور معمول دستگاه‌های برشکاری فلزات بر حسب نوع شعله‌های بکار برده شده در دستگاه به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  "دستگاه برش CNC پلاسما و هواگاز" و "دستگاه‌ برش NC راسته بر هواگاز"  که با توجه به نیاز تولید و نیز ضخامت فلز ،دقت و سرعت می‌توان دستگاه را انتخاب نمود.

دسته اول، دستگاه برش سی ان سی CNC پلاسما و هواگاز است که با توجه به نیاز مشتری از جمله ، کاوربندی ، دارای میز ، دارای هد دریل و ... در 9 مدل هوابرش CNC تولید می‌شود. 

دسته دوم ، دستگاه هوابرش راسته بر NC است که با توجه به عملکرد و کارایی و نیز ضخامت فلز دارای مدل‌های گوناگونی است.