فرز سنگ در واقع یک فرز صنعتی است که با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری کنترل و هدایت می شود که دخالت انسان در برش و شکل دادن سنگ را به حداقل می رساند. با استفاده از این دستگاه میتوان تمام طرح های فرز کاری و ماشین کاری سنگ را با استفاده از نرم افزارهای گرافیکی مناسب آماده کرده و باقی کارها را به عهده دستگاه سی ان سی گذاشت.