دستگاه الکترواسلگ

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

با تو جه به آنکه سازه BOX دارای چهار وجه می باشد بنابراین یکی از وجوه به استیفنر ها قابل جوشکاری نخواهد بود. دستگاه الکترواسلک این مهم را به انجام می رساند. پس از مونتاژکامل BOX و جوشکاری اضلاع آن , در محل استیفنرها سوراخهایی ایجاد می شود . پس از آن میله های جوشکاری از محل این سوراخها به داخل سازه رفته و ضلع باقی مانده را به استیفنر ها جوشکاری می کند.

 

مزایای دستگاه الکترواسلگ  :

  • تنها روش جوش ضلع چهارم
  • افزایش سرعت تولید
  • کاهش نیاز به کارگر متخصص مونتاژ کار
  • کاهش هزینه نیروی انسانی
خواندن 2548 دفعه