این دستگاه با استفاده از مکانیزم جوش زیرپودری، با کنترل سرعت و یکنواختی حرکت، عملیات جوشکاری را تسهیل می کند، دستگاه با حرکت برروی سازه و به کمک اپراتوری که بر پشت میز کنترل به همراه ماشین حرکت می کند، اقدام به جوشکاری سازه می نماید. بدلیل استفاده از مکانیزم خود تنظیم ، تورچ جوشکاری بصورت اتوماتیک فاصله خود را با سطوح عمود بر هم سازه حفظ می کند و در نتیجه جوش یکنواخت با ضریب نفوذ مساوی را فراهم می آورد.

این دستگاه با استفاده از مکانیزم جوش زیر پودری، با کنترل سرعت و یکنواختی حرکت، عملیات جوشکاری را تسهیل می کند، دستگاه با حرکت برروی سازه و به کمک اپراتوری که بر پشت میز کنترل  به همراه ماشین حرکت می کند، اقدام به جوشکاری سازه می نماید. بدلیل استفاده از مکانیزم خود تنظیم، تورچ جوشکاری بصورت اتوماتیک فاصله خود را با سطوح عمود بر هم سازه حفظ می کند و در نتیجه جوش یکنواخت با ضریب نفوذ مساوی را فراهم می آورد.

این دستگاه در دو مدل تولید می شود:

 • جوش یکطرفه
 • جوش دو طرفه


جوش زیر پودری

همانطور که از نام این دستگاه مشخص است کنسول اصلی دستگاه در وسط برروی ریل حرکت می کند. از دستگاه جوش یکطرفه معمولا در چیدمان خط اتوماتیک و نیمه اتوماتیک سازه H استفاده می شود . این دستگاه را می توان به دو روش مورد استفاده قرار داد:

روش اول: دارای یک کلگی جوشکاری است. این روش برای خطوط تولید اتوماتیک کاربرد دارد و دو دستگاه از آن، در طرفین خط انتقال قرار می گیرد.

روش دوم: در این روش دو کلگی جوش برروی دستگاه تعبیه می شود و می توان سازه را بصورت افقی برروی رولیکها قرار داد و دو طرف سازه را بصورت همزمان جوشکاری کرد. یا اینکه دو سازه را بصورت 45 درجه قرار داد و یک وجه از هر سازه را جداگانه جوشکاری  نمود.


مزایا:

 • کاهش زمان جوشکاری
 • یکنواختی و تمیزی جوش
 • کاهش هزینه نیروی انسانی
 • افزایش تولید
 • تسهیل عملیات تعویض سیم
 • برگشت پودر و استفاده مجدد از آن .


ماشین جوش دو طرفه :

همانطور که از نام این دستگاه مشخص است کنسول اصلی دستگاه در وسط برروی ریل حرکت می کند. از این نوع ماشین معمولا در خط تولید معمولی سازه H استفاده می شود. این دستگاه شامل د و دستگاه زیر پودری 1200 آمپر به همراه مکنده پودر است و قادر خواهد بود دو سازه را که بصورت 45 درجه در طرفین آن قرار دارند، همزمان جوشکاری نماید.این دستگاه جایگزین مناسب و با فضای کمتر دستگاه جوش دروازه ای میباشد..

مزایا :

 • تسلط کامل برروی محل جوشکاری
 • نفوذ برابر جوش در دو ضلع سازه
 • مکانیزم خود تنظیم وسط نگه داشتن تورچ جوشکاری
 • دارای مکنده پودر

با تو جه به آنکه سازه BOX دارای چهار وجه می باشد بنابراین یکی از وجوه به استیفنر ها قابل جوشکاری نخواهد بود. دستگاه الکترواسلک این مهم را به انجام می رساند. پس از مونتاژکامل BOX و جوشکاری اضلاع آن , در محل استیفنرها سوراخهایی ایجاد می شود . پس از آن میله های جوشکاری از محل این سوراخها به داخل سازه رفته و ضلع باقی مانده را به استیفنر ها جوشکاری می کند.

 

مزایای دستگاه الکترواسلگ  :

 • تنها روش جوش ضلع چهارم
 • افزایش سرعت تولید
 • کاهش نیاز به کارگر متخصص مونتاژ کار
 • کاهش هزینه نیروی انسانی