اسپیندل تولچنجر

اسپیندل تلچنجر (auto toolchanger spindel) نوعی از اسپیندل دستگاه سی ان سی است که تعویض ابزار را بصورت اتوماتیک انجام میدهد .در این نوع اسپیندلها ابزارهای گوناگون که توسط کاربر در ابزارگیرها قرار داده شده اند به ترتیبی که توسط کاربر در برنامه تعریف شده اند تعویض میگردند و قسمتهای مختلف کار را انجام میدهند.از مزیتهای این اسپیندلها صرفه جویی در زمان تعویض ابزار و به هم نخوردن دقت دستگاه میباشد.

بعنوان مثال فرض کنیدکاری دارید که شامل  سه مرحله منبت ،نوشتن و برش میباشد .هریک از این قسمتها ابزار بخصوص خود را نیاز دارد.ابزارهای مختلف مورد نیاز مثلا ابزار مخروطی برای قسمت منبت ،ابزار وی بیت برای قسمت نوشته و ابزار سرتخت برای قسمت برش میباشند.هر یک از ابزارها را در یک ابزار گیرقرار میدهند.در نرمافزار کم محل و شماره هر ابزار را تعریف میکنند.مثلا ابزار مخروطی در جایگاه شماره یک ،وی بیت در جایگاه شماره دو و سرتخت در ایگاه شماره سه.

حال ابتدا دستگاه به جایگاه شماره یک رفته و ابزار مخروطی را بر ممیدارد و سپس قسمت منبت را انجام میدهد.در مرحله بعد ابزار مخروطی را به جایگاه خود برگردانده به جایگاه شماره دو رفته و ابزار وی بیت را بر میدارد و دست آخر هم همینکار را برای ابزار سرتخت انجام میدهد.

علاوه بر بالا رفتن سرعت کار باعث میشود که خطاهای احتمالی توسط اپراتور در بستن ابزار یا صفر کردن آن رخ ندهد.

مورد دیگری که دراستفاده از تولچنجر خوبستتا رعایت گردد استفاده از پروب یا صفر کن ابزار میباشد.پروب یک سنسور الکترونیکیست که در هنگام تعویض ابزار وظیفه صفر گیریمجدد ابزار را بصورت اتوماتیک انجام میدهد تا اختلاف ارتفاعاحتمالی ابزار باعث خرابی کار نگردد.اسپیندلهای تولچنجر معمولا بین شش تا هشت ابزار دارند گرچه نمونه هایی با سی یا چهل ابزار نیز در دستگاههای حرفه ای وجود دارند.سیستمهای تولچنج معمولا به سه روش پیاده سازی میشنوند.

 

1-قرار دادن جایگاهها در انتهای ماشین

 

2-قرار دادن جایگاهها در کنار دروازه ماشین و بصورت گردان(سرعت کمی بیشتر از روش اول میباشد)

 

3-مکانیزم ریلی و خشابی (در دستگاههای حرفه ای و فرزهای مخصوص فلزات)

 

کاربرد اینورتر در دستگاه سی ان سی


چاپ   ایمیل