طرح منو کرم برای سی ان سی

 روش استفاده از طرح:

طرح را با درگ کردن وارد آرتکم کنید

ابعاد و اندازه آنرا در پنجره مربوطه تعیین کنید یا از گزینه set model size  استفاده نمایید

از گزینه تبدیل بیت مپ به وکتور استفاده کنید

از روشهای تولپس دو بعدی برای جیکد استفاده نمایید.

 

 

دانلود طرح سی ان سی -کتب نفسه الرحمه دانلود-وکتور دالود طرح


چاپ   ایمیل