برش سنگ با دیسک (2)

برش سنگ با دیسک

یکی از گزینه هایی که میتواید بصورت انتخابی به دستاههای سی ان سی برنا ابزار توس اضافه کنید آپشن هد دیسک یباشد.اما این امکان چیست و در چه مواردی بکار میرود؟در ادامه به کاربردهای این امکان میپردایم

در هنگام خرید سی ان سی نگ خیلی از دوستان درباره اضافه کردن آپشن دیسک سوالاتی دارند اما این امکان بصورت عملی به چه کار می آید.دیسک برش در صنعت سنگ سابقه ای طولانی دارد.بصورتیکه روش اصلی برشکاری سنگ با استفاده از دیسک میباشد.اضافه کردن هد دیسک به دستگاه شما امکانات خوبی به قرار زیر به دستگاه شما می افزاید.

1)امکان استفاده از دستگاه سی ان سی بصورت اره و اسلب بری

2)امکان استفاده از دیسک جهت خشنتراشی کارهای تخت

3)امکان استفاده از دیسک برای خشنتراشی کارهای روتاری

4)امکان پخزنی لبه های سنگ

5)امکان تراش رای چهاروجهی

6)امکان ابزار زنی و قاشقی

7)امکان تراش صراحی گرد در ترکیب با روتاری

لذا ضافه کردن این آپشن تا حدود زیادی شما را از خرید ماشین آلات دیگر مانند پروفیل زن،طولی بر،عرضی بر،دو دیسک و صراحی زن بی نیاز خواهد کرد.

 

 سروو موتور چیست؟ واژه ها: استپر موتور CNC، استپر CNC، موتور استپ، موتور استپر، استپینگ موتور


چاپ   ایمیل