تجربه:اهمیت استفاده از فیلتر روغن و رطوبت

 

یکی از تجربیاتی که در کار با دستگاههایی که در آنها از فشار هوا استفاده میشود پیدا کرده ایم ،اهمیت و ضرورت استفاده از فیلتر روغن و رطوبت در این سیستمهاست.عدم استفاده از فیلتر مناسب میتواند اثر عمیقی در طول عمر مکانیزمهای مرتبط داشته باشد.

یکی از مهمترین این سیستمها ،سیستمهای پنوماتیک مانند جکها میباشد.عدم استفاده از فیلتراسیون مناسب در قسمت جکهای پنوماتیک باعث کاهش شدید طول همر این جکها میگردد.ذرات روغن اگزوزهای خروجی جکها را میبندند و با عدم خروج صحیح باد باعث عدم عملکرد مناسب میگردد.

از موارد مهم دیگر استفاده از هوای فشرده در سیستمهای پلاسماست.رطوبت موجود در باد باعث اتصالی بین نازل و الکترود و خرابی تورچ پلاسما خواهد گردید.لذا اکیدا توصیه میگردد در خروجی کمپرسور هوای فشرده کارگاه از فیلتراسیون مناسب برای روغن و رطوبت استفاده نمایید

در دستگاههای پلاسما یا اسپیندلهایی که با فشار باد محافظت میشود نیاز به فشار هوای بسیار زیادی وجود دارد لذا در این موارد معمولا از پمپهای اسکرو بجای پیستونی استفاده میگردد.

همچنین میتوان برای فیلتر هوا از سیستمهای درایر استفاده نمود...

 محصولات چوب

تماس با بخش فروش


 

 

 

واژه ها: دستگاه های برش CNC، ماشین آلات برش CNC، ساخت برش CNC، ساخت CNC، برش سی ان سی تولید، دستگاه برش سی ان سی،  راسته بر CNC، راسته بر سی ان سی، برش سی ان سی هواگار، برش سی ان سی پلاسما، هوابرش سی ان سی، برش CNC هواگاز، برش CNC پلاسما، هوابرش CNC، راسته بر سی ان سی، راسته بر هواگاز، راسته بر پلاسما، راسته بر هوابرش، راسته بر دقیق، برش CNC آهن، برش سی ان سی فلزات، راسته بر و برش CNC، ضخیم بر، راسته بر عرضی بر، برش CNC و راسته بر سی ان سی، فروش CNC، فروش سی ان سی، تولید CNC، تولید دستگاه CNC،  فروش سی ان سی پیشرفته، فروش CNC جدید و پیشرفته، CNC صنعت برش،  سی ان سی برشکاری


چاپ   ایمیل