سازماندهی کارگاه cnc

 

یکی از مشکلاتی که درباره مدیریت کارگاههای صنعتی وجود دارد بحث نظم و انضباط کارگاه میباشد.نکته ای که متاسفانه در بسیاری از کارگاههای کوچک و بزرگ صنعتی نادیده گرفته می شود.این سهل انگاری بارها صدمات جبران ناپذیری به کارگاه و صنعت زده است.کم شدن کیفیت کار ،بالا رفتن زمان تولید از جمله این آسیبها هستند.چندین کارگاه چوب و cnc  که بدلیل عدم رعایت این اصول دچار آتش سوزی شده اند را میشناسیم.شاید تا کنون كلمه s5 به گوشتان خورده باشد، ما اينبار قصد داريم با يك ديد نو به آن نگاه كنيم.

 

اينبار از  5sاي سخن ميگوييم كه با بهبود همراه است و به آن 5s كايزني ميگويند.

 

يا5 قدم براي بهبود5s

 

همانطور كه از نامش پيدا است برگرفته از5 كلمه ژاپني است.

 

 

 

  سازماندهي   Sei-ri    مرتب بودن Sei-ton        تميزكردن  Sei-so

 

Seiketso                    استاندارد سازي      Shitsuke                 نظم خودساخته

 

 

1-سازماندهي

  در لغت به معناي به نظم درآوردن چيزها بر اساس يك قاعده يا اصل بخصوص در صنعت به معناي تفاوت قائل شدن بين چيزهاي ضروري وغيرضروري وخلاص شدن از چيزهاي غير ضروري.

در دسته بندي اشياءو لوازم دوروبر ما به 3 دسته اقلام   برميخوريم.لازمه...غير ضروري....و دسته سوم كه اكثر اشياء و  لوازم اطراف ما راتشكيل ميدهند!!  اين اقلام كدامند؟چرا اين اقلام زياد هستند؟ علت وجود اين اقلام در روي ميز كار چيست؟

شايد پاسخ ذهني ما به اين سري سئوالات حاصل برخوردتان به اين جملات باشد:

اين چيز بدرد ميخورد!         اين چيز هنوز نواست!!          اين چيزهنوز خوب به نظر ميرسد!!!

اين چيز ارزش دارد!!!! و........

پاسخ مثبت وگيج كننده به اين سئوالات باعث ميشود تعداد انباشته هاي اطراف ما از حد بگذرد وكاربري مفيد ما را زير سئوال ببرد.

 

 ابزار لازم براي مقابله:

 يك روبان قرمزرنگ يا يك علامت مخصوص تهيه كنيد روي كليه اقلامي كه در ضروري بودن يا غيرضروري بودن آنها شك داريد بكشيد.

 ** اگر در طول يكماه از آن استفاده كرديد روبان قرمز را برداريد.

 

    پس از گذشت يكماه آن اقلامي كه هنوز داراي علامت قرمز رنگ هستند غيرضروري ميباشند.

2-مرتب بودن  Sei-ton       

      درلغت: به معناي ايجاد چيدمان مرتب به نحوي كه شما قادر باشيد همواره هرقدرازهرچيز رادرهنگام نياز به آن داشته باشيد.

در صنعت:روشي براي حذف جستجو.

     ابزار براي  مقابله:                 

     استفاده از قانون30 ثانيه                   

  راستي چقدر صبر داريد؟! فرض كنيد منتظر هستيد يك نفر برايتان چكشي بياورد چقدر صبر ميكنيد؟                      5دقيقه؟    2دقيقه؟        3ثانيه؟!                    قائده30 ثانيه به شما ميگويد :            

 

   " شما كي بايد تابلو ابزاري تهيه كنيد كه هر ابزاري رادرعرض كمتراز30 ثانيه پيدا كنيد؟"                   

      پس:                 

1 -يك چيدمان تهيه كنيد.                  

2-جستجو را حذف كنيد.          

 

به عنوان نمونه ميتوانيد اين فعاليت ها را تمرين كنيد.  

1-نوارهايروي     پرونده    ها                

  2-اوني كه  اول وارد ميشود اول خارج بشه.

   3- يادداشتهاي كه خواندنشان راحت باشد.                     

3-تميز كردن  sei-so

حذف كردن زباله ها وآلودگي ها ومواد خارجي براي يك محل كار تميزكردن به عنوان نوعي بازرسي است.                         تميزبودن امروزه يك وظيفه است.  

وظايف ومشاغل زيادي با تخصص هاي زياد توليد شده اند.            

تميز بودن امروزه يك وظيفه است .وظايف ومشاغل زيادي باتخصص هاي زياد توليد شدند.                  

مهندسان بهداشت لباسشويي خشكشويي سرايدار كاربركنترل آلودگي طراح اتاق تميز

خوب است بدانيد امروزه 3/1 يا4/1 كل مقدار سرمايه گذاري در تميزبودن مصرف ميشود .                

4-استاندارد سازي(Seiketsu)

نگه داشتن چيزها بصورت سازماندهي شده مرتب وتميزحتي در زمينه هاي رشخصي ومحيطي اما اينجا يك مشكل پيش ميايد!مشكل اينجاست كه ما به كارهاي گذشته عادت كرديم .

عادت كرديم كه كارهاهمانطور بي نظم ونا مرتب وبي بي برنامه انجام دهيم درنتيجه به اين جمله ها ميرسيم:                   

 

   "احمقانه است"     "نميتواند انجام شود"     "به درد نميخورد"   "اصلا خوب نيست"

در نتيجه بين حالت ايده آل ترتيب داده شده وموجود شكافي ايجاد ميشود.

پس:                      

 

1-يك حالت ايده آل پيدا كنيد.

      2-راه حل استاندارد را كنيد.

5-نظم خود ساخته(Shitsuke)                               

*انجام دادن كاردرست به عنوانجزئي ازمسيرمشخص شده.                     

  سعي كنيد اين فعاليت ها را دربرنامه خود داشته باشيد تابصورت عادت روزانه درآيد.

 

 براي اين كار :

 1-آنرا تبديل به يك عادت كنيد.            

2-يك محل كارنظم يافته ايجاد كنيد. 


چاپ   ایمیل