اپراتوری دستگاه سی ان سی هوا گاز و پلاسما

 

اپراتوری دستگاه برش سی ان سی پلاسما

 

دستگاه برش  حرارتیCNC ، یک ماشین برش به روشی حرارتی  می باشد  .عملیات برش کاری بر روی ورق ، با استفاده از نقطه ذوب آهن صورت می پذیرد . برای برش کاری احتیاج به دمای بالایی (حدود1400درجه سانتیگراد) برای ذوب آهن می باشد . ایجاد چنین دمایی از چند روش امکان پذیر است .

 

دمای شعله حاصل از اختلاط هوا و گاز

 

دمای حاصل از قوس الکتریکی ( پلاسما(

 

دمای حاصل از لیزر

یک اپراتور حرفه ای دستگاه برش حرارتی باید مهارتهایی ضروری در خصوص دستگاه خود را دارا باشد.در ادامه به این مهارتها خواهیم پرداخت.

 

 

 

1-دمای حاصل از لیزر از شدت بسیار بالایی برخوردار است . به حدی که ملکولهای سر راه را تبخیر می کند . بنابراین پس از برش کاری هیچگونه اثر مواد مذاب از خود به جای نمی گذارد .

 

        سرعت بالا ، ظرافت خط برش و دقت  بالا از مزایای این روش می باشد . گرانی و ضخامت کم برش کاری ، محدودیتهای این روش می باشد . همچنین در این روش به دلیل سرعت عملیات برش کاری ، توزیع گرمایی در آهن بسیار ناچیز می باشد . بنابراین مشکلات ناشی از حرارت مانند تابیدگی ورق و...حد اقل خواهد بود .

 

2-روش پلاسما : این روش براساس ایجاد حرارت با استفاده از قوس الکتریکی بنا شده است  . طریقه انجام آن به اینگونه است که قوس الکتریکی بسیار شدید مابین دو الکترود ، دمای زیادی را ایجاد می نماید ( در حدود 1800درجه سانتیگراد ) . حرارت به وجود آمده ، سطح ورق را ذوب می کند سپس هوای فشرده ای که از مرکز نازل برش خارج می گردد ، مواد مذاب را با خود به پایین برده و درسطح ورق شکاف  ایجاد می کند

3-روش برشکاری هوا-گاز یااکسی استیلن:در این روش یک شعله حاصل ازاختلاط اکسیژن با یک گاز مثل استیلن عامل ذوب شدن سطح ورق میگردد.ما به این شعله پیشگرم میگوییم.پس از ذوب سطح ورق اکسیژن با فشار بیشتر اینماده مذاب را در دل ورق به پیش می راند و باعث برش ورق میگردد.

 

اپراتور دستگاه برش حرارتی باید به مهارتهای زیر مسط باشد:

اطلاع و رعایت نکات ایمنی

تنظیم صحیح شعله هواگاز یا آمپر دستگاه پلاسما

انتخاب نازل مناسب از طریق جدولهای استاندارد مانند استاندارد PNME در برش هوا گاز

تنظیم فاصله صحیح نازل تا سطح برش

آشنایی بانرم افزارهای چیدمان مانند پرونست یا سیمرغ و استفاده صحیح جهت کاهش ضایعات

تعیین دقیق میزان گپ برش

آشنایی با کنترلر دستگاه و کاربری

آشنایی با تعمیر و نگهداری سطح یک بخصوص نظافت و روانکاری

 

 

                   معرفی پرونست


چاپ   ایمیل