دفترچه راهنمای کاربری سی ان سی هوابرش و پلاسما(2)

 

1-       روش برش کاری هوا گاز :

اساس این روش نیز مانند روش قبلی ایجاد حرارت برای ذوب نمودن سطح ورق است . اختلاط هوا و گاز( با نسبت معین ) باعث ایجاد شعله ای داغ می شود که امکان ذوب کردن سطح ورق را فراهم می نماید .روش انجام کار بدین صورت است که ، شعله حوضچه مذابی به عمق تقریبی  cm1 درسطح ورق ایجاد  می کند ، سپس هوای فشرده ای که از مرکز نازل خارج می شود ، مواد مذاب را به سمت پایین هدایت مینماید . حرکت مواد مذاب که توسط اکسیژن خارج شده از مرکز نازل برانگیخته نیز می گردد ، باعث ذوب شدن مسیر حرکت هوا گردیده ، و در نتیجه شکافی به عرض سوراخ وسط نازل در ورق ایجاد میگردد


همانطور که گفته شد به دلیل آنکه شکاف ایجاد شده در ورق آهن بر اثر عبور جریان مذاب می باشد ، بنابراین چنانچه  ضخامت ورق آهن از حد معینی ( معمولا5/3  تا 4 سانتیمتر ) بیشتر باشد ، مواد مذاب قبل از اینکه بتواند راهی به پایین پیداکنند ، سرد شده و پس از آنکه مقداری از مواد مذاب به جای حرکت به سمت پایین ، به سمت بالا به صورت آتشفشان پرتاب شد،  عملیات برش کاری متوقف می شود . در واقع حوضچه مذاب اولیه از بین رفته و شعله فعلی قدرت ایجاد مواد مذاب را ندارد .

به طور کلی برای آنکه برش کاری با کیفیت مطلوب انجام پذیرد . بایستی موارد زیر رعایت گردد :

 

1-    انتخاب شماره نازل مناسب

2-    تنظیم مناسب شعله

3-    انتخاب سرعت حرکت مناسب

الف)  انتخاب شماره نازل مناسب :

به طور خلاصه می توان گفت که شماره نازل بزرگتر ، معایب زیر را به دنبال خواهد داشت .

1-   ذوب شدن بیش از اندازه لبه بالایی برش

2-   گشاد شدن شکاف برش

3-   ذوزنقه ای شدن  شکاف برش

4-    افزایش گل برش کاری در زیر ورق       

5-    افزایش مواد مذاب چسبیده درسطح بالایی ورق به دلیل پاشیدن زیاد مواد مذاب درسطح بالای ورق

 

      بدیهی است انتخاب نازل کوچکتر از حد استاندارد نیز باعث می گردد ، هوای خارج شده از دهانه نازل ، قدرت کافی برای رسیدن به سطح زیرین نداشته باشد . در واقع حجم هوای خارج شده در ثانیه از مرکز نازل ( اصطلاحا db  ) به آن اندازه کافی نیست تا بتواند مواد مذاب سطح بالا را با خود تا انتها ببرد . در این حالت پس از تشکیل حوضچه مذاب درسطح آهن ، فشار ناکافی هوای برش مواد مذاب را به طرف بالا پراکنده نموده و گودالی درسطح ورق ایجاد کرده و سرد می شود که در نتیجه برش کاری قطع خواهد شد .

  ب ) تنظیم مناسب شعله :

شعله ،حاصل اختلاط مناسب هوا و گاز در داخل تورچ برش می باشد . مقدار هوا و گاز خارج شده از سر نازل ، بایستی دقیقا توسط شیر های تنظیم هوا تنظیم گردد . یک شعله مناسب ، شعله ای است که طول قسمت آبی آن ، حدود 5/1سانتیمتر باشد. ضمن آنکه آبی بودن بیش از حد شعله به معنی زیاد بودن  مقدار اکسیژن آن می باشد  . چنانچه سر نازل بافاصله 5/1تا2 سانتیمتر بالای سطح ورق قرارگیرد ، درسطح ورق ، شعله برگشتی  یک ستاره نارنجی رنگ ایجاد خواهد کرد نشانه خوبی از تنظیم مناسب شعله می باشد.

ج‌)    انتخاب سرعت حرکت مناسب :

 

    بدیهی است با توجه به شماره نازل انتخاب شده ، ضخامت ورق برش کاری و فشار هوا-گاز انتخاب شده ، بایستی سرعت  مناسبی را برای حرکت دستگاه انتخاب کرد . سرعت حرکت پایین باعث  ذوب  شدن بیش از حد ورق ، افزایش مشکلات حرارتی ( مانند تابیدگی ) ، افزایش گل برش کاری و... می گردد . سرعت حرکت زیاد نیز باعث عقب افتادگی خط برش نسبت به سر تورچ می گردد که درنهایت باعث قطع برش کاری میگردد . برای انتخاب سرعت مناسب برش کاری می توانید از جدول استاندارد ،انتهای این دفترچه و یا -  " جدول تعیین شکاف برش "  - در نرم افزار استفاده نمایید .

 

 


چاپ   ایمیل