مزایا و معایب واترجت

مزایا و معایب واترجت

در این مقاله سعی داریم به صورت اجمالی به مزایا و معایب استفاده از واترجت شاره نماییم . واترجت ،گرمای حاصل از براده برداری را کاهش می دهد . اما مهمترین عیب آن وجود شیب در برشهای عمیق می باشد.

 مزایا واترجت : 

  • 1- واتر جت گرمای حاصل از براده برداری را کاهش می دهد.
  • 2- نیروی وارد بر قطعه کار کم است. بنابراین مقاطع ظریف یا شکننده را می توان براده برداری کرد.
  • 3- ناظر دستگاه را می توان به مواد غیر قابل دسترس و کوچک هدایت نمود.

معایب استفاده از واتر جت:

  • 1- نرخ کم براده برداری.
  • 2- امکان چسبیدن ذرات ساینده به سطح قطعه کار وجود دارد.
  • 3- وجود شیب در برشهای عمیق


 برای دریافت فایل PDF مقاله اینجا کلیک کنید.


چاپ   ایمیل